Assegurança tot Risc Construcció (TRC)

  • Protegeix la seva empresa assegurant l’edificació, maquinària i equips electrònics davant de molts riscos
  • A Asp som especialistes en empreses, consulti els nostres serveis

Què cobreix una pòlissa de TRC?

L’objecte principal d’aquestes pòlisses és emparar la pròpia obra.

Hi ha una gran varietat de riscos que es poden presentar durant l’execució de l’obra i que poden afectar al desenvolupament i el cost de la mateixa.

Es pot contractar pòlissa per obra o bé una pòlissa per donar cobertura a tota l’activitat del contractant (pòlissa oberta).

Qui pot contractar la pòlissa de TRC?

  • Constructor
  • Promotor
  • Autopromotor

Assegurança tot risc construcció | ASP Assegurances

On som

Ampliar
Ampliar