RC Empresa Construcció
Assegurances edificació / construcció

RC Empresa Construcció

Assegura la teva activitat com constructor! Posa’t en mans dels millors professionals del sector i consulta les nostres ofertes i possibilitats. Aquesta assegurança empara la responsabilitat civil dels danys materials i personals causats involuntàriament a tercers, per culpa o negligència de l’assegurat. La pòlissa per RC Construcció està adreçada a: Constructors, Promotors i Promotors/Constructors

Preguntes freqüents

Què es l’assegurança de Responsabilitat Civil per a empreses de Construcció?

L’assegurança RC de Construcció brinda protecció del seu patrimoni abans de possibles indemnitzacions per danys causats a tercers. La protecció està en consonància amb els límits que s’han acordat contractualment.

La construcció es una activitat que pot comportar diversos riscos, ja que es un procés que implica operacions complexes que poden afectar a tercers.

Responsabilitat extracontractual i contractual

Les responsabilitats en les que es pot incórrer en la construcció pot ser:

  • Responsabilitat extracontractual: La norma mes significativa dins de la responsabilitat extracontractual es l’article 1902 del Codi Civil. El qual diu textualment: “El que per acció u omissió causi dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat
  • Responsabilitat contractual: Son aquelles conseqüències jurídiques que deriven del acordat contractualment. 

Assegurança per empreses del sector de la construcció

L’assegurança RC Construcció va dirigit a aquelles empreses del sector de la construcció, les quals poden ser:

  • Promotores
  • Constructores
  • Subcontratistes
  • Altres empreses que participen en el procés constructiu 

L’assegurança cobreix els danys ocasionats a terceres persones, ja siguin danys personals o perjudicis patrimonials que han estat derivats d’aquest danys, causats involuntàriament.

Garanties complementàries

Existeixen una sèrie de garanties complementàries a tenir en compte dins de l’assegurança RC Construcció. Son les següents:

  • Responsabilitat Civil Patronal
  • Responsabilitat Civil Post-Treballs
  • Responsabilitat Civil Creuada

Formulari de contacte

Si tens interès en aquesta assegurança envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

(*) Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris

Contacte pressupost assegurances

Necessites ajuda? Et truquem

Deixa les teves dades i et contactarem