• Intel·ligència artificial a la construcció

Intel·ligència artificial a la construcció

24-02-2022

A l'era de les noves tecnologies les eines i els sistemes tecnològics no deixen d'evolucionar. Vivim en un canvi constant, on es requereix una gran capacitat d'adaptació en tots els camps.

En aquest article parlarem de la intel·ligència artificial a la construcció i els grans canvis que està suposant en aquest sector, encara que les seves aplicacions es puguin implementar en molts altres àmbits.

Construcció i arquitectura amb IA

L'evolució constant derivada de les noves tecnologies ocasiona canvis en els nostres models de treballar, viure i relacionar-nos, i per tant també ens dificulta la manera d'establir estructures estables al camp econòmic i laboral.

Fins fa uns anys, l'ús de les tecnologies s'implementava com a annex a la feina de l'ésser humà, per acompanyar-lo i fer les tasques més repetitives i mecàniques, alliberant-lo per a les tasques més creatives on es necessita un “ens pensant”. Però això està canviant, i tecnologies com la IA s'estan endinsant al camp de les decisions.

La Intel·ligència artificial és una tecnologia que s'implementa fonamentalment a través de l'aprenentatge automàtic (machine learning), el processament del llenguatge natural, la visió computaritzada, els robots físics i l'automatització robòtica de processos (RPA). D'aquesta manera, té la capacitat de respondre a estímuls ambientals i adaptar-ne el processament per millorar les accions que es duen a terme.

Això ens porta al terreny de la construcció i l'arquitectura on l'arribada de la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic i el disseny generatiu proporcionen nous sistemes de desenvolupament a partir de les variables establertes.

Un exemple de tot això podria ser la distribució espacial d'un habitatge, a escala petita, o de les botigues d'un gran magatzem o un aeroport, a gran escala. Aquest és el poder de la sistematització del model de construcció amb IA.

Smart construction

Aquest nou paradigma a la construcció té el potencial de fer de l'arquitectura una tasca més senzilla, eficient i segura.

El terme de “Smart construction” s'associa al disseny digital, a les tecnologies de la informació i comunicació, la intel·ligència artificial a la construcció, al BIM, al Lean Construction, a la robotització i automatització, entre molts altres conceptes.

Perquè ens fem una idea, un 7% de la població treballa a la indústria de la construcció, i encara que hi ha hagut millores a la maquinària, se segueixen emprant la mateixa manera de treballar de fa 100 anys. Per això, la Smart Construction, desenvolupada a partir de la IA i altres sistemes i automatitzacions, vol incrementar els nivells de productivitat i seguretat per transformar el sector.

D'aquesta manera s'aconseguiran:

  • Millores en la productivitat, optimitzant i automatitzant la feina.
  • Millores a la seguretat, garantint un entorn més segur mitjançant sistemes de protecció i gestió de risc.
  • Millores en la rendibilitat en tot el procés de construcció, des de la planificació fins a la logística i la pròpia tasca de construcció.

Automatització robòtica de processos (RPA)

Tal com indica el seu nom, l'automatització robòtica de processos (RPA) és un software (bot) que s'executa de manera virtual per automatitzar els processos i tasques digitals que se li han programat, com ara la recopilació, transferència i entrada d'informació, gestió de fitxers, emmagatzematge de dades, etc.

En implementar un sistema basat en RPA a l'empresa s'aconsegueix estalviar considerablement temps i esforç dels empleats en realitzar aquest tipus de tasques, millorant la productivitat de l'equip en un altre tipus de tasques en delegar els treballs repetitius en aquests softwares.

Pronòstic i gestió del risc

Les aplicacions de la intel·ligència artificial a la construcció són molt àmplies, atès que també serveixen per a la gestió i prevenció de riscos. Com que es tracta d'una intel·ligència amb un aprenentatge continu i automàtic, es redueixen les possibilitats d'error en analitzar una gran quantitat de dades i la capacitat d'identificar possibles problemes.

Aquí entra en joc la Gestió Intel·ligent de Riscos (IRM), que juntament amb la Intel·ligència Artificial, aprofita les fonts de dades com les de les persones i els actius equipats amb sensors i eines d'anàlisi avançades per predir el que passarà a continuació i prendre les mesures preventives corresponents, identificar les zones d'alt risc i perills per als treballadors de les obres, l'ús correcte de les maquinàries, generar alertes automàtiques quan un treballador comet una infracció de seguretat i un llarg etcètera. Tot per evitar qualsevol tipus de risc o incidència. Tot i així, es recomana tenir sempre una assegurança a tot risc en la construcció, per tal de protegir l'empresa i els seus treballadors de possibles incidències.

BIM (Building Information Modeling)

El Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball col·laboratiu aplicada al sector de la construcció que recopila les dades d'un edifici i les organitza per facilitar la gestió de projectes d'enginyeria, arquitectura i construcció, des del disseny conceptual, detallat, el anàlisi, documentació, fabricació, construcció, operació i manteniment un cop construït l'edifici i fins i tot els plans de renovació o demolició.

La metodologia BIM permet definir i dur a terme els projectes de construcció des d'una perspectiva global i integrada, tenint sempre en compte la globalitat del projecte i totes les fases, essent una peça clau per a la presa de decisions importants.

Tots aquests nous avenços en el camp de la construcció també afavoreixen la sostenibilitat durant el procés de fabricació de l'habitatge, a més de garantir millores substancials a l'hora de crear cases cada cop més sostenibles i autosuficients, tenint en compte tant l'entorn com els funcionaments interns del futur habitatge per a un millor aprofitament.

On som

Ampliar
Ampliar