• Què són les cases autosuficients?

Què són les cases autosuficients?

29-11-2021

 La lluita contra la contaminació i la preservació del medi ambient és, actualment, una de les lluites més importants de tot el món. I en aquest tema, les cases autosuficients, hi tenen molt a dir. Des d'ASP Corredoria, avui us volem parlar d'aquestes cases ecològiques, que igual que moltes altres solucions, tenen molts beneficis per al planeta.

Sí, tenir un habitatge autosuficient és possible

Segur que quan escoltes parlar de cases autosuficients penses que això només és possible a les pel·lícules. T’explicarem què són perquè tinguis clar que existeixen de debò.

Què són les cases autosuficients?

Una casa autosuficient, com diu el seu nom, és un habitatge que té la capacitat de satisfer-se ella mateixa de totes les necessitats energètiques. D'aquesta manera, tot allò que produeix ho gasta sense la necessitat de serveis externs. Aleshores, això què significa? Significa que aquest tipus d'habitatge podria ser capaç d'aprofitar la natura, de manera totalment gratuïta, de fonts renovables com ara el sol, el vent, la pluja i la Terra mateixa.

I sí, podràs escalfar-te a l'hivern, mantenir la provisió d'aigua tant freda com calenta, podràs refredar-te a l'estiu i podràs generar electricitat per a un funcionament totalment normal de la casa.

Com es construeixen les cases ecològiques autosuficients?

A diferència dels habitatges normals, cal dissenyar-los amb materials concrets i unes directrius. A més, els constructors han de fer un estudi amb antelació per assegurar-se que aquest entorn pot tenir els recursos naturals necessaris.

Planificació i estudi de l’entorn

Una de les coses més importants és l'estudi de l'entorn i la planificació, ja que abans de construir, s'han de tenir en compte unes variables fonamentals. A més, a l'estudi s'han de contemplar també totes les possibles fonts d'energia renovable i neta.

Temperatura

Un altre element super important és assegurar-se que l'habitatge pugui tenir la capacitat de mantenir la temperatura de manera segura i constant, sense pèrdues ni fuites. És per això que els constructors haurien de tenir en compte l'orientació de la casa, les adversitats meteorològiques i les hores de sol a l'any.

Estalvi

Si tot això es fa correctament, un habitatge d'aquestes característiques i ben aïllat és capaç d'estalviar un 90%. En la majoria de casos, fins i tot tenen la capacitat d'eliminar completament els ponts tèrmics: estructures que están als habitatges que generen una pèrdua de calor a l'hivern i de fred a l'estiu.

És per això que els constructors també han de tenir en compte aquests ponts i construir la llar amb materials idonis per exemple els terres, els marcs de les finestres, les unions dels murs, i les persianes.

Quins elements hauria de tenir un habitatge autosuficient o passiu?

Envidrament

Comptar amb un bon vidre permetrà reduir el consum energètic en els mesos de més fred ja que aportarà un aïllament tèrmic més gran a l'interior de l'habitatge.

Llums i tipus de bombetes

La il·luminació i el tipus de bombetes que utilitzem també serà fonamental per aconseguir la major eficiència energètica possible a la llar.

Captació d'energia elèctrica i emmagatzematge

L'ús de panells solars és una tendència a l'alça que molts constructors i usuaris ja utilitzen. La captació de l’energia solar a través dels panells permetrà una major eficiència. Mitjançant aquests elements també podrem emmagatzemar l'energia sobrant.

Emmagatzematge d'aigua

Emmagatzemar l'aigua de pluja és una altra tècnica potser no tan coneguda però que aporta molts beneficis a l'hora de construir un habitatge autosuficient. Gràcies a les noves tecnologies, aquesta es podrà convertir en aigua potable gràcies al sistema de depuració i filtratge.

Sistema de ventilació

Tenir un bon sistema de ventilació proporcionarà una recuperació de calor als espais interiors de l'habitatge a l'hivern, i permetrà el pas de l'aire fresc durant els mesos més calorosos.

Quant costa una casa autosuficient?

Sempre dependrà del grau d'autosuficiència de l'habitatge, de la qualitat dels materials i del tipus de construcció que volguem tenir.

En quant a això últim, hi sol haver diferents preus per metre quadrat:


  • L'ecològica simple pot anar d'uns 1.000-1.100 euros per metre quadrat.
  • La bioclimàtica estàndard amb sostre verd pot arribar fins a 1.400 euros per metre quadrat.
  • La de més alta qualitat ja pot arribar a 2.800 euros per metre quadrat.


A ASP Correduría som especialistes en assegurances de construcció. Contacta amb nosaltres si necessites informació sobre l'assegurança de responsabilitat civil per a arquitectes i aparelladors o qualsevol de la resta de les nostres assegurances.

On som

Ampliar
Ampliar