Fons Next Generation, una oportunitat clau per als arquitectes tècnics

22 - 03 - 2022
Fons Next Generation, una oportunitat clau per als arquitectes tècnics

Després dels danys econòmics, socials i sanitaris que va comportar la COVID-19 a nivell mundial, la Unió Europea ha implementat mecanismes de recuperació per revertir les conseqüències de la crisi. Com a resposta, es van crear els fons europeus Next Generation, els quals han presentat grans oportunitats per a empreses, persones jurídiques i organitzacionsCom a resposta, es van crear els fons europeus Next Generation, els quals han presentat grans oportunitats per a empreses, persones jurídiques i organitzacions. A més, amb la implementació del Pla de Rehabilitació d'Habitatge i Regeneració Urbana per part del Govern d'Espanya per destinar aquests fons al país, els arquitectes tècnics també se n'han vist especialment beneficiats.

Vols saber-ne més sobre aquestes subvencions i com accedir als fons? Continua llegint!

Què són els fons europeus Next Generation?El Consell Europeu va decidir introduir el programa de fons Next Generation al juny del 2020. Aquest programa compta amb la distribució de 750.000 milions d'euros a través de préstecs i crèdits.

Cal destacar que és l'estímul econòmic més gran realitzat per la Unió Europea i el qual té com a objectiu fer que els seus països membres siguin més resistents als desafiaments actuals (i futurs) amb transformacions socials, ecològiques i digitals. És a dir, amb la seva implementació es vol crear una Unió Europea més modernitzada, digitalitzada i sostenible.

En concret, s'hi han destinat un total de 140.000 milions d'euros a Espanya. El segon país, després d'Itàlia, amb més assignació de fons donat a les altes taxes de contagi, mortalitat i impacte econòmic nacional causat pel COVID-19.

Fons Next Generation: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

A l'octubre del 2020, després de l'arribada dels fons Next Generation, el Govern d'Espanya va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el qual va comptar amb l'aprovació de la UE. Aquest pla té com a finalitat finançar projectes que estiguin relacionats amb la transformació digital, la reindustrialització i la sostenibilitat mitjançant l'ús d'energies renovables.

És l'Administració General de l'Estat qui assigna els recursos a les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla basant-se en els criteris objectius i de manera consensuada.

Entre els sectors més beneficiats, hi ha el sector de la rehabilitació arquitectònica. Les edificacions arriben a un 40% del consum total d'energia a la Unió Europea, per la qual cosa ha esdevingut un assumpte prioritari en termes ecològics.

En conseqüència, dins del PRTR, Espanya ha implementat el Pla de Rehabilitació d'Habitatge i Regeneració Urbana.

Pla de Rehabilitació d'Habitatge i Regeneració Urbana

El Govern d’Espanya ha destinat un ingrés superior a 6.800 milions d’euros per a la rehabilitació d’edificis i habitatges particulars, així com edificis i habitatges socials. La distribució d’aquests ingressos s’efectuarà entre 2021 i 2023.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadístiques (INE), més del 50% dels immobles a Espanya van ser construïts abans del 1980. És a dir, previ que entrés en vigor la normativa reguladora de les condicions tèrmiques dels habitatges. En números s'està parlant d'un total de 5,5 milions d'edificis residencials i 9,7 milions d'habitatges.

En conseqüència, la qualificació energètica d'edificis al territori espanyol és molt baixa:

  • El 81% de les edificacions tenen una qualificació d'E, F o G en quant a emissions
  • Només un 0,3% tenen una qualificació A, de les quals un 0,2% estan situades al consum energètic.

Aquestes estadístiques, juntament amb l'arribada dels fons Next Generation, han comportat una necessitat urgent: la contractació de tècnics qualificats que puguin certificar el nivell d'estalvi de les reformes que es facin i que permetin accedir-hi.

Rehabilitació energètica d’edificis: El paper tècnic dels arquitectesÉs necessari entregar una justificació dels estalvis energètics obtinguts amb els fons, per la qual cosa és essencial rehabilitar amb garanties. Per això és important comptar amb arquitectes tècnics qualificats que puguin aplicar els seus coneixements tècnics per a una millora d'instal·lacions i un ús estratègic d'eines de rehabilitació.

No obstant, no és tan senzill. Per poder accedir a aquestes subvencions europees, cal treballar sota unes condicions energètiques exigents. De fet, cal presentar una proposta de rehabilitació sostenible amb un resultat com a mínim del 30% o superior d’estalvi de consum d’energia primària no renovable.

Cal tenir en compte que com més sigui l'estalvi energètic, més gran serà la quantitat de la subvenció, per la qual cosa únicament tècnics qualificats poden fer front a aquest desafiament. L'ideal seria aconseguir un major estalvi energètic amb la menor inversió possible, d'aquesta manera es poden fer servir aquests diners 'extra' per incloure altres obres no vinculades. Per exemple, obres d’accessibilitat i complementàries.

A més, cal tenir present també que l'accés d'aquestes subvencions exigeix ​​la intervenció d'altres agents. Per exemple, finançadors públics (o privats), comunitats de propietaris i administradors de finques. Per tant, és primordial implementar una comunicació i una gestió eficient perquè cada part pugui complir les seves tasques i funcions.
Així mateix, considerant que la majoria d'edificacions que seran rehabilitades són blocs d'habitatges plurifamiliars, oferir informació clara i transparent a la comunitat de propietaris és essencial.

En aquest context, l'arquitecte tècnic adquireix també una missió social, ja que ha de prendre una posició proactiva a la recerca de projectes i informar els ciutadans que l'oportunitat d'executar obres de rehabilitació existeix, ajudant així que els fons siguin destinats adequadament, afavorint la millora energètica d'edificacions i contribuint a millorar la qualitat de vida dels habitants.

T'ha semblat interessant l'article? No oblidis que si ets arquitecte tècnic o arquitecte, a ASP Correduría t'oferim l'assegurança de RC per a arquitectes técnics i RC arquitectes. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a contactar-nos. Som aquí per ajudar-te.

Compartir notícia