RC Arquitectes

L’assegurança de RC Arquitectes t’ofereix la protecció patrimonial davant aquest tipus
d’accidents que són comuns al desenvolupament professional de l’activitat.

També és important tenir en compte que aquesta assegurança inclou la retroactivitat de les
teves obres en el cas d’una nova contractació de pòlissa de RC i a més no té franquícia.

Què és l’assegurança de RC per Arquitectes?

Les sigles RC fan referència a la Responsabilitat Civil. Tal com el mateix nom indica és una
assegurança que cobreix a l’arquitecte de qualsevol perjudici que es ocasionat
involuntàriament a un tercer, per error en el projecto o en l’execució de l’obra...

El disseny arquitectònic té alguns punts sensibles d’errors, amb l’Assegurança RC
Arquitectes podràs cobrir les indemnitzacions necessàries a un tercer en cas d’haver-li
ocasionat algun dany.

Assegurança arquitectes

La RC Arquitectes és una assegurança de responsabilitat civil destinada a arquitectes, que
cobreix tota l’ afectació causada de forma involuntària en el desenvolupament de l’activitat
professional.

L’ activitat com arquitecte és sensible de poder ocasionar danys materials a tercers, per
aquesta raó com corredoria d’assegurances oferim una assegurança destinada a
arquitectes, amb la que quedin cobertes tant les responsabilitats civils derivades de
l’activitat professional actual de la persona física , com també la retroactivitat il·limitada de
les obres realitzades amb anterioritat a la nova contractació.

Per realitzar la contractació de l’assegurança RC Arquitectes pots demanar més informació
respecte a les condicions ,omplint el formulari de contacte.

  

METAS_ASCONSTRUCCION_ARQUITECTOS_ALT

On som

Ampliar
Ampliar
Nextgen MICT PRT