RESPONSABILITAT CIVIL PATRONAL, PER QUÈ ÉS ESSENCIAL?

21 - 06 - 2024
RESPONSABILITAT CIVIL PATRONAL, PER QUÈ ÉS ESSENCIAL?

Els accidents laborals estan presents  al nostre dia a dia: segons l’informe del ministeri de treball l’any 2022 (l’últim publicat) es van produir 571.274 accidents amb baixa en jornada, dels quals, 3.957 accidents varen ser greus i 716 mortals (104 accidents mortals més que l’any anterior). Si es dictamina responsabilitat de l’empresari (per acció o omissió) en l’accident se li poden exigir indemnitzacions, en ocasions molt quantioses. Per això, és essencial contractar una assegurança de responsabilitat civil patronal i protegir els recursos patrimonials de l’empresari o empresa.   

Aquesta cobertura s’engloba amb d’altres, dins de les pòlisses de responsabilitat civil. És important que l’empresa que disposi de treballadors, disposi de la citada cobertura per reclamacions per danys personals per accident laboral que pugui fer un treballador. Aquesta reclamació la pot fer el propi treballador o els familiars en cas de defunció del treballador.


Què cobreix l’assegurança de responsabilitat civil patronal?

Cobreix la responsabilitat de l’empresa per un accident laboral que pugui patir un treballador, sent l’asseguradora qui s’encarregarà del pagament de la indemnització. Avui dia és necessari comptar amb un capital suficient per fer front a aquestes eventualitats, i un sublímit per víctima suficient, ja que en cas de condemna per import superior al contractat, l’empresa haurà de fer front amb el seu patrimoni a la resta de la indemnització no coberta amb la pòlissa.

Sigui quin sigui el sector en el qual opera l’empresa/empresari, serà necessari comptar amb aquesta cobertura; si a més subcontracta els treballs, necessitarà incloure a la seva assegurança la responsabilitat civil creuada, per poder fer front a les reclamacions que subsidiàriament pugui rebre dels accidents dels treballadors dels seus subcontractes.

Amb la legislació actual, per norma general, les empreses no estan obligades a contractar una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil patronal, tot i que com hem vist que és altament recomanable, atès que en cas d’accident laboral on es dictamini responsabilitat de l’empresa, les indemnitzacions són de quantia elevada, difícilment suportables per a qualsevol empresa i que poden ocasionar el tancament del negoci.

És necessari que l’empresa doti de recursos i de les mesures necessàries per prevenir els accidents laborals, però en cas de patir-ne un és essencial disposar d’una cobertura suficient de responsabilitat civil patronal per a poder fer front a les indemnitzacions.

En tot cas, disposar d’un corredor d’assegurances que assessori l'empresa en la valoració dels seus riscos i faciliti les millors opcions asseguradores del mercat és la millor forma de contractar l’assegurança i protegir-se de les possibles reclamacions que es puguin rebre en cas de patir un accident laboral.

A ASP Corredoria som especialistes en assegurances: demana’ns assessorament per a la teva empresa.

Enllaç assegurances responsabilitat civil empreses.

Imatge de Tung Lam en Pixabay

Compartir notícia