• Què és la responsabilitat civil patronal i què cobreix?

Què és la responsabilitat civil patronal i què cobreix?

11-01-2022

Actualment el risc que un treballador sigui víctima d'un accident laboral és molt alt. Per poder prevenir aquests riscos, les empreses han de complir diferents normes de seguretat. Tot i això, sempre hi ha la possibilitat que una fallada passi. L'assegurança de responsabilitat civil patronal és una cobertura molt important que han de tenir en compte els gerents d'un negoci.

Des d'ASP Correduría, avui us volem explicar quines característiques i cobertures té aquesta pòlissa, que complementa altres tipus d'assegurances per a empreses.

Què és la RC patronal

La Responsabilitat Civil Patronal cobreix la responsabilitat de l'empresa o de l'empresari davant de les reclamacions de danys personals dels seus treballadors en un accident laboral.

D'aquesta manera, si un treballador pateix un accident durant la jornada laboral i es demostra que l'origen és omissió de l'empresa, el treballador té dret a reclamar una indemnització a l'empresa pel dany patit. En cas de mort, la família també hi té dret.

El que fa llavors l'assegurança de responsabilitat civil patronal és cobrir aquests casos assegurant un capital que es destinarà al pagament d'aquestes possibles indemnitzacions per danys físics. Cal tenir en compte que els danys en béns materials produïts per l'accident no solen incloure's dins de la pòlissa.

Què cobreix lassegurança de responsabilitat civil patronal?

La RC patronal és beneficiosa tant per a l'empresa com per als treballadors, ja que si per exemple el cap d'obra deixa un espai sense netejar i un treballador es fa mal amb algun material, la responsabilitat civil patronal cobrirà la responsabilitat de l'empresari, autònom, etc. davant del seu treballador. S'indemnitzarà el treballador segons allò acordat pel jutge, encara que cal tenir en compte que aquesta assegurança no cobreix les baixes.

És important que l'empresari tingui un capital suficient per, en cas de sinistre, cobrir els danys personals i un sublímit víctima suficient. El millor abans de contractar qualsevol assegurança és assessorar-se per professionals. A ASP Corredoria podem ajudar-te.

Aquest tipus d'assegurança també protegeix persones amb personal a càrrec seu, encara que no siguin una empresa. Per exemple, si tens personal domèstic i pateixen un accident, la indemnització la cobrirà aquesta pòlissa.

De la mateixa manera, es fa càrrec de les indemnitzacions dels danys que puguin patir els empleats d’un autònom.

Diferència entre rc patronal i assegurança d'accidents

La Responsabilitat Civil Patronal cobreix els danys i els perjudicis d'un accident laboral, però aquesta pòlissa es confon molt amb l'assegurança obligatòria d'accidents que moltes organitzacions han de contractar de manera obligatòria per conveni.

L'assegurança d'accidents cobreix els accidents i els danys laborals que poden patir els treballadors d'una empresa, sempre que es donin totes les condicions establertes a la pòlissa.

En canvi, l'assegurança de RC Patronal no és obligatòria i se centra a l'empresari o gerent del negoci, encara que és recomanable contractar-la perquè en cas de responsabilitat atribuïble a l'empresari, aquest estigui cobert. En aquesta pòlissa, els empleats són més aviat considerats tercers perjudicats per l'empresa.

A ASP Correduría podem assessorar sobre les pòlisses de Responsabilitat Civil Patronal que millor s'adaptin a les teves necessitats. Treballem amb les millors companyies del sector de la construcció. Contacta amb nosaltres si vols més informació.

On som

Ampliar
Ampliar