Descobreix les diferències entre arquitecte i arquitecte tècnic

28 - 04 - 2022
Descobreix les diferències entre arquitecte i arquitecte tècnic
Pot ser una mica confús distingir la diferència entre un arquitecte i un arquitecte tècnic, tots dos són responsables de l'obra, però cadascú té les seves competències professionals, responsabilitats i especialitzacions.

Cal destacar que la complexitat tècnica que envolta els projectes arquitectònics fa que un arquitecte tècnic sigui indispensable i que sigui vital que treballi en coordinació amb l'arquitecte.
És per això que aquest article té com a finalitat explorar quines funcions exerceix cadascun i quines diferències tenen en el procés de construcció d'un projecte d'obra.


Què és un arquitecte tècnic?

L'arquitecte tècnic, també conegut com a aparellador o Enginyer de l'Edificació, és l'encarregat de fer la Direcció de l'Execució de l'Obra, així ho indica l'article 13 de la Llei d'Ordenació Edificació (LOE). És a dir, són els responsables de la construcció precisa de l'obra, assegurant que les pràctiques siguin realitzades de la manera més òptima, seguint les especificacions del projecte redactades per l'arquitecte i d'acord amb les mesures de seguretat.

Funcions d'un arquitecte tècnic

El rol de l’arquitecte tècnic comença una vegada la idea d’un projecte d’obra comença a construir-se. Entre les seves responsabilitats principals es destaquen:

 • Direcció de la materialització física de l'obra: Des dels materials i equips de treball fins a l'organització de l'obra.
 • Redacció del pressupost d'Execució de Material d'una Obra (PEM): S'encarrega de la part econòmica de l'obra, és a dir, especificar els diners necessaris i el cost que implica l'obra per poder-la dur a terme.
 • Control de qualitat: Tant si es tracta de la qualitat dels materials com de l’execució de l’obra, l'arquitecte tècnic té la responsabilitat que l’obra s’ajusti als estàndards de qualitat objectius i sota els requisits legals.
 • Coordinació de seguretat i salut: D'acord amb el Reial decret 1627/19977, per assegurar la seguretat i la salut en una obra, l'arquitecte tècnic ha d'elaborar un estudi sobre seguretat i salut durant l'elaboració del projecte. Aquest estudi inclou informació com ara la identificació de riscos laborals a evitar, mesures preventives proposades, un pressupost amb les despeses previstes per a aquestes aplicacions de seguretat i salut, el volum de mà d'obra estimat, etc.Què fa un arquitecte en una obra?

L'arquitecte és el director de l'obra encarregat d'idear, dissenyar i gestionar la construcció d'edificis o projectes urbanístics. Per això, un arquitecte s'encarrega de:

 • Realitzar estudis del terreny per a l'elaboració d'un projecte, així com de la supervisió del seu disseny.
 • Establir els objectius i els requisits d'un projecte, per exemple, els permisos i les llicències necessàries per dur a terme la reforma.
 • Encarregat de fer negociacions amb altres professionals i contractistes, mentre coordina i supervisa els treballs.
 • Valoració d'elements constructius i de béns immobles.
 • Realitzar una categorització i planificació de la protecció del patrimoni edificat i urbà.
 • Mantenir regularment reunions amb l'arquitecte tècnic per fer-ne un seguiment òptim sobre la marxa del projecte.

Principals diferències entre arquitecte i arquitecte tècnic

 • Longitud de formació: Exercir com a arquitecte requereix sis anys de formació entre l'obtenció d'un grau i un màster habilitant. D'altra banda, un arquitecte tècnic pot exercir la professió després d'obtenir un grau de quatre anys.
 • Contingut d'estudi: La carrera d'arquitectura s'enfoca als projectes, la història i l'art, mentre que la carrera d'enginyeria de l'edificació es basa en l'aprenentatge dels materials i els sistemes de construcció.
 • Funcions: L'arquitecte s'encarrega de dissenyar i dirigir les construccions d'obra mentre l'arquitecte tècnic o aparellador s'encarrega de l'execució de l'obra, el control de qualitat i la gestió de la producció.
 • Competències: Les competències exclusives que té un arquitecte és el disseny de projectes, projectes d’urbanització i direcció d’obra, mentre que la competència exclusiva d’un arquitecte tècnic és l’execució material de l’obra.

En conclusió es pot dir en termes simples que un arquitecte és el que dissenya l'edificació, mentre que l'arquitecte tècnic és qui l'executa. Tot i això, tots dos són necessaris per a la realització d'un projecte d'arquitectura.

A ASP Corredoria comptem amb assegurances de responsabilitat civil professional per als treballadors del sector de la construcció. Si estàs interessat a obtenir més informació sobre les assegurances que t'oferim com a professional, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Compartir notícia