Beneficis de contractar una assegurança de salut

03 - 05 - 2019
Beneficis de contractar una assegurança de salut

Una assegurança de salut, assegurança mèdica o assegurança de malaltia és una assegurança per la  qual mitjançant un contracte es detalla una sèrie de cobertures sanitàries a què l'assegurat té dret a canvi d'una prima.

En ASP Corredoria ens dediquem a protegir-te a tu i als teus, per això en aquest breu article veurem les principals característiques de les assegurances de salut i com poden ajudar-te en el teu dia a dia.

 Una assegurança de salut, assegurança mèdica o assegurança de malaltia és una assegurança per la  qual mitjançant un contracte es detalla una sèrie de cobertures sanitàries a què l'assegurat té dret a canvi d'una prima.

En ASP Corredoria ens dediquem a protegir-te a tu i als teus, per això en aquest breu article veurem les principals característiques de les assegurances de salut i com poden ajudar-te en el teu dia a dia.

Per què contractar una assegurança de salut?

 

Temps d'espera

 

En l'actualitat, els serveis mèdics públics es veuen desbordats davant la gran demanda d'assistència sanitària de la població. Sales d'espera de serveis d'urgència abarrotades, temps d'espera per a les visites de metge de família que en ocasions superen els 15 dies o fins i tot visites a especialistes que requereixen de mesos d'incertesa per rebre el diagnòstic.

A més, hem d'observar també els temps d'espera per poder accedir a cirurgies que, segons les dades estadístiques, el 2017 se situava en 120 dies.

Qualitat en l'assistència sanitària

 

Segons l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat o Fundació Idis, encarregada de l'elaboració del Baròmetre sobre Sanitat Privada 2017, el grau de satisfacció dels usuaris és:

  • Hospitalització 8.3 / 10
  • Hospital de Dia: 8.0 / 10
  • Urgències i atenció primària / especialista: 7.9 / 10


 

Assegurança de salut amb cobertura nacional i internacional

 

Gràcies a la sanitat privada podràs accedir a qualsevol centre assistencial en territori nacional o internacional sense que suposi una variació de la prima prèviament pactada de la teva assegurança de salut. Gràcies a això podràs viatjar amb tota la teva família amb la seguretat d'estar sempre coberts, segons els límits establerts a la pòlissa d'assegurances.

Assegurança de salut amb cobertura dental

 

En l'actualitat la sanitat pública en matèria dental manté uns serveis amb assistències bastant reduïdes. En contractar una assegurança de salut amb cobertura dental optaràs a una cobertura completa en els tractaments dentals que puguis necessitar alguns dels quals podrien ser franquiciats i amb preus especials .: Extraccions, empastaments, neteges dentals o ortodòncies infantils, qualsevol necessitat que tinguis quedarà coberta.

 

 

Què és l'assegurança de salut amb copagament?

 

L'assegurança de sanitat amb copagament és un sistema pel qual l'assegurat ha d'abonar una certa quantitat prèviament pactada cada vegada que fa servir els serveis sanitaris de la seva assegurança de salut contractada.

El mercat ofereix assegurances de salut AMB o SENSE copagaments. El copagament és un sistema pel qual l'assegurat ha d'abonar una certa quantitat prèviament pactada cada vegada que fa servir els serveis sanitaris de la seva assegurança de salut contractada, amb la consegüent disminució en la prima mensual a abonar.

En ASP Corredoria disposem de les millors assegurances de salut quadre mèdic sense copagaments, quadre mèdic amb copagaments, o reemborsament de despeses.

 

Quant val una assegurança de salut?

 

En ASP Corredoria busquem la millor opció basant-nos en les teves necessitats. Generalment factors com edat, estil de vida, cobertures contractades o copagament seran les que determinin la prima a abonar.

Troba la millor primera per assegurança de salut SENSE copagaments per al col·lectiu aparelladors fent clic aquí.

 

Compartir notícia