Assegurança de decessos

Perquè volem ajudar-te en els moments més delicats els nostres assessors t'informaran per contractar una assegurança completa i amb les principals companyies del ram, perquè en cas de defunció, els teus éssers estimats puguin disposar tot amb una única trucada. Unes primes molt competitives per una assegurança econòmica que ajuda a les famílies en els moments més complicats.

Què és una assegurança de decessos

La també anomenada assegurança de morts, és aquella per la qual l'asseguradora garanteix a la prestació del servei fúnebre en cas de mort de l'assegurat, fins al límit màxim de capital assegurat en la pòlissa. A més l'asseguradora ofereix tots els tràmits i gestions relatius al sepeli perquè els familiars puguin estar tranquils en els moments més difícils.

Què cobreix una assegurança de decessos?

Les garanties bàsiques de l'assegurança de decessos en la majoria de les companyies són:

 • Servei sepeli: conjunt de prestacions i gestions necessàries per a la inhumació o incineració del finat com arca, cotxe fúnebre, tanatori, tramitació de la documentació, serveis religiosos, flors o corones, nínxol, etc.
 • Trasllat nacional i internacional: trasllat del difunt des del lloc de defunció al cementiri o crematori.
 • Gestions i tramitacions relacionades amb la defunció. Registre civil, tramitació de certificats amb organismes oficials, pensions, testament, etc. 

Quines modalitats hi ha?

 • Assegurança anual renovable.
  • Prima anivellada: es mantindrà una prima constant durant tota la vigència del contracte actualitzada per l'increment dels capitals assegurats.
  • Prima natural: prima en funció de l'edat dels assegurats i els capitals assegurats.
  • Prima mixta: és un híbrid entre les altres dues formes d'assegurament anteriors.
 • Assegurança de decessos de prima única: és l'opció asseguradora per a majors de 65 anys que permet amb el pagament d'una única prima tenir el sepeli cobert, perquè els seus familiars no hagin de preocupar-se per res en cas de morir.

Contracta la teva assegurança de decessos amb ASP Corredoria

Conèixer els detalls del contracte subscrit és important per a l'assegurat, com sempre recomanem assessorar-se en un mediador d'assegurances que oferirà diverses opcions asseguradores al client i l'informarà dels conceptes més importants a tenir en compte.

En ASP Corredoria estem al costat dels nostres assegurats per oferir una informació completa sobre el contracte subscrit.

Preguntes freqüents

En general els serveis de sepeli els presten les funeràries que solen treballar amb diverses asseguradores, és important prestar atenció al que s'ha contractat a la pòlissa, per exemple que el capital assegurat del sepeli sigui suficient per cobrir l'acte fúnebre.

També és recomanable comptar amb la garantia addicional de trasllat nacional i internacional perquè en cas d'esdevenir-se la defunció lluny del nostre habitatge la companyia s'encarregui del trasllat del cos, sense càrrec el capital assegurat per sepeli.

En cas d'estrangers residents a Espanya que desitgen que l'acte fúnebre tingui lloc al seu país d'origen hi ha productes específics per cobrir la repatriació.

 

Per què hi ha tanta diferència de prima entre una assegurança de prima anivellada i una assegurança de decessos de prima natural?

 Per a les persones més joves una assegurança de prima natural té una prima molt més competitiva que una assegurança de prima anivellada, ja que a la prima natural paguem per la probabilitat que hi ha en l'any en curs que succeeixi la defunció, que per edat és molt baixa.

A mesura que ens fem grans la probabilitat de defunció va augmentant i amb això la prima. La prima anivellada aconsegueix una estabilitat de prima durant tota la vida del contracte, pagarem més quan siguem més joves, perquè quan siguem grans no tinguem unes primes tan elevades.

És important, si fem una comparativa, vigilar quin tipus de prima ens està donant cada asseguradora.

 

A quant puja l'assegurança de decessos a l'any?

Dependrà del tipus d'assegurança que tinguem contractada. Si tenim una assegurança a prima anivellada, aquesta es veurà incrementada per l'augment del capital del sepeli (per actualitzar-ho i que en cas de sinistre sigui suficient per cobrir els serveis), en canvi si tenim una assegurança de decessos amb prima natural aquesta s'anirà actualitzant no només amb el capital assegurat sinó també amb l'edat de l'assegurat i l'esperança de vida segons les taules actuarials, de manera que en edats avançades les primes seran elevades.

Algunes companyies lliuren una simulació d'evolució de les primes i taxes al costat del projecte, serà una simulació, ja que el capital assegurat per cobrir el sepeli pot variar segons les condicions de mercat.

 

Què passa si no tens assegurança de decessos?

En cas de no disposar d'una assegurança de decessos serà la família del difunt la qual haurà de realitzar tots els tràmits i gestions necessaris per a la sepultura del familiar. Són moments difícils i haurà de contractar la funerària, i els serveis que necessiti.

Moltes vegades el difunt deixa herència suficient per sufragar el sepeli, però els seus hereus no podran disposar de l'herència en un primer moment per poder fer front a les despeses de la funerària.

Amb una assegurança de decessos, en una trucada, la companyia es posarà a realitzar les tramitacions sense haver d'avançar la família cap despesa.

METAS_ASPERSONAL_VIDA_ALT

On som

Ampliar
Ampliar