Assegurança de baixa laboral: què és i per què la necessites

25 - 02 - 2022
Assegurança de baixa laboral: què és i per què la necessites
Les prestacions econòmiques que un autònom rep per part de l'estat quan està de baixa no arriben ni a cobrir les necessitats més bàsiques per viure, com són el lloguer, les despeses mensuals o el menjar. És per aquest motiu que es recomana contractar una assegurança de baixa laboral per a autònoms.A ASP Correduría disposem de l'assegurança de baixa laboral o incapacitat temporal perquè estiguis cobert en tot moment.

Si vols saber-ne més, segueix llegint.

Per què és important una assegurança de baixa laboral per a autònoms?

Contractar una assegurança de baixa laboral si ets autònom et garanteix que cobraràs una prestació econòmica addicional en el cas que estiguis de baixa laboral, sigui quina sigui la circumstància.

Si ets com el 85% de les persones autònomes d'aquest país, cotitzes per la base mínima (944,40€/mes). Els primers 3 dies en què comença la baixa no es cobren, i a partir del dia 4 fins al dia 20 cobres un subsidi equivalent al 60% de la base. Després del dia 20 de baixa, el subsidi puja al 75% de la base reguladora.

Això traduït en ingressos mensuals corresponen a 557,20 € el primer mes ia 708,30 € el segon. A tot això cal restar-li la quota dels autònoms, perquè, efectivament, la segueixes pagant encara que et trobis de baixa. Això dóna un total d'uns 265€ el primer mes i de 415€ el segon.

Aquesta situació és inassumible per a la majoria dels casos, ja que has de disposar d'un gran matalàs econòmic, ajuda de familiars o tenir contractada una assegurança d'incapacitat laboral.

Quins drets té l'autònom que es posa malalt?

Si un autònom es posa malalt o té un accident, sigui o no en làmbit laboral, té dret a demanar la seva prestació d’IT (incapacitat temporal), per rebre el subsidi diari que comentàvem anteriorment.

Però per rebre'l cal complir una sèrie de requisits:

  • Estar donat d'alta al règim d'autònoms
  • Tindre cotitzat un mínim de 180 dies en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
  • Estar al corrent amb el pagament de les quotes de la Seguretat Social. Si no fos així, l'entitat gestora haurà de reclamar el pagament dels imports pendents, i concedir un termini d'un mes per al reemborsament.

Com calcular la prestació diària d'un autònom de baixa laboral

Tenint en compte la cotització bàsica, si es demana la baixa laboral per una malaltia comuna o accident no laboral, els primers 3 dies no es cobraran, del dia 4 al 20 es rebrà un 50% de la base, és a dir, 18,88 € diaris fins al dia 20, i a partir del dia 21 es començarà a rebre una quantitat de 23,61 € al dia.

En cas de demanar la baixa laboral per un accident laboral o malaltia professional, s'aplicarà el 75% des de l'endemà de la baixa, és a dir, 23,61€ al dia.

Cal ressaltar que les prestacions que reben l'Estat són els percentatges de la cotització bàsica que pagues d'autònoms, independentment dels ingressos del teu negoci.

És desgravable l'assegurança de baixa laboral?

Contractar una assegurança de baixa laboral, a més de cobrir-te durant la teva baixa, també et suposa un estalvi fiscal, ja que es pot deduir a l'IRPF, desgravant-se un màxim de 500€ a la Renda per l'import de l'assegurança, la del seu cònjuge i el dels fills menors de 25 anys que visquin al domicili familiar.

Desgravar l'assegurança de baixa laboral es realitza sobre la base imposable d'aquest impost, descomptant dels ingressos totals de l'autònom, per la qual cosa pots estalviar-te fins a un 30% a nivell fiscal.

És igual l'assegurança de baixa laboral que l'assegurança d'incapacitat laboral?

Tant l'assegurança de baixa laboral com l'assegurança d'incapacitat laboral tenen com a objectiu restablir els ingressos econòmics de les persones autònomes en patir una alteració en el seu estat de salut, ja sigui a causa de l'activitat laboral com fora, impedint-los desenvolupar la seva activitat professional de manera temporal.

Per tant, les assegurances de baixa laboral per a autònoms també es poden anomenar assegurances d'incapacitat laboral temporal (ILT).

Cobertures de l'assegurança d'incapacitat laboral

Contractar una assegurança de baixa laboral et permet rebre una prestació econòmica compatible amb els subsidis rebuts de les prestacions públiques o de la mútua, augmentant així el nivell d'ingressos de la persona afectada.

Aquestes assegurances cobreixen els accidents i les malalties, ja s'hagin produït o no en l'àmbit laboral. Però en funció de l'assegurança contractada també hi ha altres cobertures que solen ser les següents:

  • Indemnització per hospitalització rebent una indemnització diaria si l'assegurat fos ingressat a causa de l'accident o la malaltia.
  • Encara que una baixa per part no es considera malaltia, moltes pòlisses ho inclouen
  • Defunció d'algun familiar
  • Invalidesa permanent absoluta en cas que ho autoritzi un tribunal mèdic

Compartir notícia