• tipus de guants de seguretat
 • tipus de guants de seguretat

Tipus de Guants de Seguretat

11-01-2019

Els guants de seguretat són un Equip de Protecció Individual (EPI) indispensables per a certs treballs. Lluny de ser simplement una segona pell per a protegir-se d'abrasions per frecs, existeixen una infinitat de tipus de guants de seguretat que garantissin el benestar de les teves mans.

Des d'ASP Corredoria volem ajudar-te a protegir les teves mans de la manera més eficaç possible, per això t'oferim aquesta llista amb la classificació dels tipus de guants de Seguretat existents.

 Guants de Seguretat
 
Podem distribuir els guants de seguretat en dues grans classificacions, per tipus de material o per tipus de protecció.

A continuació, podràs trobar una descripció dels tipus de guants de seguretat existents per tipus de protecció que ofereixen.


Guants de Seguretat


Tipus de guants de protecció

 • Guants de seguretat per al fred


Els guants de seguretat per al fred són usats per a treball on la manipulació d'elements a molt baixes temperatures o bé, la temperatura ambient de treball és molt freda.

Existeixen diferents tipus de protecció dins del rang de guants de seguretat per al fred, tots ells reglamentats per la norma UNE 511:2006.

Existeixen tres categories de protecció general dins dels guants amb protecció contra el fred:

 1. Guants amb resistència al fred de convecció, distribuïts en 4 nivells del 0 al 4.
 2. Guants amb resistència al fred de conducció, distribuïts en 4 nivells del 0 al 4.
 3. Guants amb impermeabilitat a l'aigua, distribuïts en 2 nivells del 0 al 2.

 

 • Guants per a soldadures


Els guants de seguretat amb protecció per a soldadures disposen d'una protecció especial davant riscos mecànics i tèrmics, sent indicats per a treballs a grans temperatures.

 

Aquests guants de seguretat, fabricats generalment en pell de boví, es distribueixen en dos tipus generals depenent de la protecció que ofereixen i la maniobrabilitat que puguem tenir a les mans amb ells:

 

Tipus A (major protecció amb menor llibertat de moviment de la mà)

Tipus B (menor protecció amb menor llibertat de moviment de la mà)


Guants de Seguretat

 • Guants dielèctrics


Els guants de seguretat dielèctrics són aquells que ofereixen protecció al treballador contra descàrregues elèctriques.

 
Sent fabricats en Goma o Làtex la classificació d'aquests guants de seguretat es descompon en 6 classes diferents.

 

 1. Classe 00 – Guants amb protecció elèctrica fins a 500v.
 2. Classe 0 – Guants amb protecció elèctrica fins a 1000v.
 3. Classe 1 – Guants amb protecció elèctrica fins a 7500v.
 4. Classe 2 – Guants amb protecció elèctrica fins a 17000v.
 5. Classe 3 – Guants amb protecció elèctrica fins a 26500v.
 6. Classe 4 – Guants amb protecció elèctrica fins a 36000v.

 

 • Guants per a riscos químics


Existeixen molts tipus de treballs que, sent l'ús de productes químic un fet comú, és necessària la utilització de guants de seguretat amb protecció davant riscos químics de manera obligatòria.

 

Per a identificar quin tipus de guants necessitaràs per a manipular productes químics amb total seguretat hauràs de tenir en compte quant agressiu és el producte que hauràs de manipular. Això podràs saber-ho observant l'etiqueta del producte.

 
Generalment les possibles categories en quant a tipus de risc dèrmic dels productes químics són els següents:

 

 • R21 - Nociu en contacte amb la pell
 • R24 - Tòxic en contacte amb la pell
 • R27 - Molt tòxic en contacte amb la pell
 • R34 - Provoca cremades
 • R35 - Provoca cremades greus
 • R38 - Irrita la pell
 • R43 - Possibilitat de sensibilització en contacte amb la pell
 • R66 - L'exposició repetida pot provocar sequedat o formació d'esquerdes en la pell

 

Per a més informació sobre riscos i protecció dèrmica davant productes químics no et perdis aquest document del Ministeri de Treball on podràs solucionar tots els teus dubtes sobre guants de seguretat per a protecció de productes químics. Prem aquí per a accedir.

 
Guants de seguretat per tipus de material

 • Guants antitalls


Els guants de seguretat antitalls són guants que ens protegeixen davant qualsevol tipus de risc de tall per fulla.

 
Sent fabricats per materials com Kevlar o Cota de malla els guants de seguretat antitalls es distribueixen en 5 nivells depenent del grau de protecció que ofereixin.

 

 • Nivell 1 – Cicles major d'1.20
 • Nivell 2 – Cicles major de 2.50
 • Nivell 3 – Cicles major de 5.00
 • Nivell 4 – Cicles major de 10.0
 • Nivell 5 – Cicles major de 20.0

Guants de Seguretat

 • Guants anticalórics o tèrmics


Els guants de seguretat anticalórics o tèrmics, diferents als guants de seguretat amb protecció davant soldadures, són guants que ofereixen una protecció dedicada en exclusiva a l'aïllament de la pell davant grans temperatures.

 

Aquests guants de seguretat, generalment confeccionats en diferents tipus de materials, tenen en compte els següents aspectes per a definir el grau de protecció del qual gaudeixen:

 

 • Resposta davant flames.
 • Resistència a la calor per contacte.
 • Resistència a la calor per convecció.
 • Resistència a la calor irradiada.
 • Resistència a esquitxades menors de metall fos.
 • Resistència a grans quantitats de metall fos.

 

Ara que ja coneixes tots els tipus de guants de seguretat recorda a exigir i/o oferir sempre els EPI’s necessaris per a poder desenvolupar amb total seguretat la teva jornada laboral.

SI vols descobrir tota la reglamentació Europea en quan a guants de seguretat fes click en aquest enllaç del Ministeri de Treball i Assumptes Socials d'Espanya.

A ASP Corredoria estem amb tu davant el perill, descobreix com podem ajudar a protegir-te a tu i al teu equip de treball amb les nostres assegurances per a la construcció i edificació fent click aquí.Guants de SeguretatOn som

Ampliar
Ampliar