Musaat crea una RC Professional per a cobrir una intervenció concreta

26-05-2021

Com a resposta a les exigències del mercat i dels seus clients, la Musaat ha millorat la seva pòlissa d’obra concreta per a cobrir la responsabilitat civil professional dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació.

Quines característiques té l’assegurança de responsabilitat civil professional d’intervenció concreta?

    La prima més competitiva del mercat, des de 250 euros.

    Estaràs protegit durant els períodes marcats a LOE de totes les reclamacions que puguis rebre d’aquesta intervenció concreta.

    L’assegurança consta de dues pòlisses, per a cobrir l’obra viva i l’obra finalitzada, amb sumes assegurades independents.

    Àmplies opcions de capitals assegurats des de 150.000 euros fins a 1.500.000 euros.

    Defensa, fiances i alliberament de despeses incloses.  

    Possibilitat d’incloure altres tècnics a l’assegurança, fins i tot el promotor.

Amb el pagament d’una prima única en efectuar el visat tindràs coberta la teva responsabilitat civil professional en aquesta intervenció concreta, tant durant l’obra viva com durant el període decennal marcat a la LOE.

Com ASP Corredoria pot ajudar-te en la teva assegurança d’intervenció concreta?

En ASP Corredoria sabem el que fas i per això podem assessorar-te per escollir l’assegurança que millor s’adapta a la teva activitat professional.

Sovint els nostres clients, aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, ens demanem com gestionar puntes de treballs per no assumir en la seva RC Anual renovable aquest risc punta, o tècnics que no exerceixen habitualment en obra, com fer per poder assegurar una obra sense necessitat de mantenir una pòlissa anual renovable durant el període de cobertura establert a la LOE.  Amb aquest producte ofert per Musaat, especialment dissenyat per a arquitectes tècnics novells, tècnics assalariats, o per assegurar “puntes de risc”, podem oferir una assegurança per a una intervenció concreta per a aquells tècnics que no disposen de pòlissa anual renovable o per a descarregar el risc de la motxilla del tècnic en aquells casos que, tot i disposant d’assegurança de responsabilitat civil individual anual renovable no desitgen assumir nous riscos.


També és un producte recomanable per a  aquells tècnics assalariats que no desitgen que les responsabilitats que puguin derivar-se d’una intervenció realitzada per a l’empresa pugui suposar-los una càrrega en la motxilla de la seva responsabilitat civil. D’aquesta manera, amb un sol pagament, a l’inici de l’obra, tindran coberta la seva responsabilitat civil d’aquella intervenció durant la fase d’obra viva, i un cop finalitzada l’obra, durant els deu anys establerts a la LOE. A més, el pagador de la prima podrà ser l’empresa si així ho acorden les parts.

Un cas habitual que ens trobem i que també tindria solució asseguradora mitjançant la pòlissa d’obra concreta de Musaat, són aquells tècnics que han deixat d’assumir intervencions i que la seva motxilla està pròxima a finalitzar. En aquest casos, sovint, el tècnic es planteja si li compensa o no assumir noves intervencions que faran prorrogar la seva motxilla novament els 10+2 anys establerts a la LOE. Amb aquesta assegurança de responsabilitat civil professional d’obra finalitzada, el tècnic pot assumir l’obra amb un únic pagament i tindrà cobertes les reclamacions que pugui rebre de la mencionada intervenció durant el termini establert sense haver d’augmentar els anys de manteniment de la seva pòlissa de responsabilitat civil professional.

A ASP podem valorar el teu cas concret per recomanar-te aquella assegurança de responsabilitat civil que millor s’adapta a les teves circumstàncies professionals, perquè no tots els tècnics tenen les mateixes circumstàncies ni exerceixen en les mateixes condicions. Deixa’t assessorar per ASP Corredoria, coneixem la teva professió, les assegurances de responsabilitat civil que hi ha al mercat i vetllem per els teus interessos.


Pots visualitzar el vídeo de Musaat sobre la seva assegurança per a intervenció concreta. 

On som

Ampliar
Ampliar