Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
  • Com reclamar els danys patits per un temporal com Filomena.

Com reclamar els danys patits per un temporal com Filomena.

13-01-2021

Els temporals al seu pas provoquen innumerables danys materials i personals, però ¿qui és el responsable de indemnitzar-nos si, a causa del temporal, hem patit danys?

La resposta no és única, i dependrà, de la causa que origini el dany. El que sempre és necessari, per tenir cobertura, és que el bé estigui assegurat, d’aquesta manera podem reclamar, o bé, per la cobertura privada de l’assegurança de la nostra companyia, o bé, per la cobertura pública oferta pel consorci de compensació d’assegurances.

 

Els danys causats per la neu no seran assumits pel consorci de compensació d’assegurances, i seran assumits per les companyies asseguradores en el marc de les cobertures contractades. En el cas de les inundacions i vents extraordinaris podran estar coberts pel consorci.

 

Si a causa de la neu hem patit un dany a l’habitatge, tindrem que acudir a les cobertures de la nostra pòlissa privada, i serà la nostra asseguradora la que ens indemnitzi els danys, segons el que tinguem pactat a la pòlissa, si tenim cobert el risc de nevada. Però en el cas de què per desglaç de la neu es causin danys a l’habitatge per inundació, aquests danys si podran ser consorciables, i s’hauran de reclamar al consorci.

 

Com podem imaginar després del pas de Filomena la sinistralitat augmentarà, donant lloc a una notificació massiva de sinistres. És habitual que les companyies asseguradores, en cas de forts temporals, com el de Filomena o l’any passat amb el Glòria, que ocasionen greus desperfectes, activin protocols d’emergència, per tal de donar una atenció ràpida i eficaç als clients perjudicats, es creen línies telefòniques específiques, reforcen el personal i posen majors mitjans per atendre l’increment de reclamacions.

Què es el consorci de compensació d’assegurances?

 

El consorci de compensació d’assegurances és un organisme públic depenent de la direcció general d’assegurances i el Ministeri d’Economia, encarregat, entre d’altres funcions, de cobrir els riscos extraordinaris.

 

Aquests riscos extraordinaris estarien:

 

  • Danys meteorològics: inundacions extraordinàries, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempestat ciclònica atípica i caiguda de cossos siderals i aeròlits.
  • Danys per terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular.
  • Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

 

Com veiem no donen cobertura a danys per neu, pluja directa sobre el bé assegurat, calamarsa o vents no extraordinaris (no superiors a 120 km/h) entre d’altres exclusions (per saber les exclusions del consorci consultar aquí).

 

Quan contractem una pòlissa d’assegurances, hi ha una petita part del rebut que és per cobrir el consorci, ho podem veure en el detall del rebut on apareix un concepte CCS. El consorci cobra de les companyies asseguradores un percentatge de cada pòlissa, a canvi, en cas de riscos extraordinaris serà el consorci qui donarà la cobertura.

 

Reclamar els danys a l’assegurança.

 

Segons la causa dels danys soferts haurem de reclamar a les cobertures de la pòlissa, si el condicionat contempla aquesta causa, o al consorci, si es tracta d’un fet extraordinari cobert. El millor és disposar d’un corredor d’assegurances, com ASP Corredoria, per assessorar-te, revisar les cobertures i iniciar el procés de reclamació a qui correspongui; serà el corredor qui s’encarregui de fer totes les gestions amb la companyia o el consorci.

 

És important veure el condicionat de la pòlissa per saber l’abast de les cobertures de la nostra assegurança, les exclusions i limitacions. Per exemple, és habitual que els vents per sota d’un llindar (diferent a cada companyia) no estiguin coberts, i els superiors a 120km/h quedin coberts pel consorci.

 

En el cas de què l’estació meteorològica que recull la informació oficinal ens doni uns llindar de vent, pluja, etc. inferiors als indicats a la pòlissa perquè la companyia doni cobertura, es pot estudiar si hi ha proves que justifiquin que a la zona hi ha hagut unes dades superiors no recollides, i justificar-ho aportat proves de danys en béns confrontats, per exemple.

 

ASP Corredoria som corredors, assessorem els nostres clients en cas de sinistre i facilitem la gestió del sinistre amb la companyia asseguradora.

On som

Ampliar
Tancar
Ampliar
Tancar