Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
  • Ajuda del Fons de Prestacions Socials Premaat.

Ajuda del Fons de Prestacions Socials Premaat.

28-04-2020

Premaat, destinarà un milió d’euros del Fons de Prestacions Socials per concedir ajudes solidàries a mutualistes greument afectats per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària que patim.

Per rebre l’ajuda s’haurà d’acreditar que la facturació s’ha reduït almenys el 75% en relació amb l’efectuada al semestre immediatament anterior a la declaració de l’Estat d’Alarma. Els ingressos de la unitat familiar en l’exercici 2019 no podran ser superior a l’import de 4 vegades el IPREM (30.077 euros).

Els ajuts s’hauran de sol·licitar del 10 de maig fins al 31 de maig de 2020. Es concediran fins a esgotar el fons i podran ser de fins a 600 euros, atenent a les circumstàncies de cada mutualista. A més, és compatible amb altres ajudes, públiques o privades, que pugui rebre el mutualista com a conseqüència de la Covid-19.

El mutualista haurà de:

  • Estar en situació d’alta a Premaat com a mutualista en actiu en el Pla Premaat Professional com a sistema alternatiu al R.E.T.A. a la data de la declaració de l’estat d’alarma continuant en alta a la data de la sol·licitud.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes al Pla Premaat Professional. S’inclou, excepcionalment, als acollits a la mesura extraordinària de moratòria del pagament de quotes aprovat per Premaat per fer front a la crisi de la Covid-19.
  • No estar rebent cap altra prestació de Premaat.
  • En el cas de què el beneficiari d’aquest ajut estigui acollit a la moratòria de pagament de les quotes d’abril, maig i juny, aquest es compromet a fer el pagament de les citades quotes dintre del termini establert; en cas contrari, s’entendrà que no ha complert el requisit de trobar-se al corrent de pagament i es considerarà que ha cobrat indegudament l’ajut; per tal cosa acceptarà, en aquest supòsit, que tal ajuda li sigui descomptada del fons acumulat que tingui a la entitat.

Accediu al formulari de sol·licitud per tramitar l’ajuda.

Per a més informació accediu a la carta completa del president de la Premaat.

On som

Ampliar
Tancar
Ampliar
Tancar