ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL - TÈCNICS DE L'ADMINISTRACIÓ

26 - 04 - 2024
ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL - TÈCNICS DE L'ADMINISTRACIÓ

Cal que els arquitectes tècnics que exerceixen la professió vinculats a les Administracions Publiques, sota qualsevol modalitat d’exercici (funcionaris, assalariats o amb contracte de prestació de serveis), tinguin una pòlissa de responsabilitat civil professional? Sí, es necessari ja que l'exercici professional comporta responsabilitats professionals. 

Els tècnics que no exerceixen com a lliberals sovint pensen que no necessiten una assegurança que cobreixi el seu exercici professional, però la responsabilitat que es deriva de les seves actuacions existeix independentment que s'actuï com a lliberal, assalariat i/o funcionari.

La seva responsabilitat civil professional pot quedar coberta mitjançant una assegurança, que pot ser de la mateixa Administració o del tècnic. Sota la pòlissa de l'Administració es dona cobertura, normalment, als empleats de l'Administració en les seves funcions, però s'ha de veure l'abast i condicions, si inclou responsabilitat civil professional, si cobreix en el moment del cessament de l'activitat, i altres condicions.

Les pòlisses de responsabilitat civil professional individuals que comercialitzem des de la Corredoria del Cateb donen cobertura als tècnics municipals en el seu exercici professional per a l’Administració.

En el cas d'estar assegurat amb pòlissa de Musaat, si se’ns comunica  aquesta condició a la Corredoria, pots beneficiar-te dels avantatges que s’ofereixen pels tècnics municipals, com és el descompte a la prima de l’assegurança, o no haver de declarar a l’asseguradora les intervencions per a l’Administració pública, sempre i quan, aquestes intervencions no siguin DEO o CSS.

També oferim una modalitat d’assegurança de responsabilitat civil adreçada a les administracions públiques per a cobrir la responsabilitat civil dels seus tècnics de la construcció, derivada de les feines que aquesta administració els té encomanades.

Si ets col·legiat/da pots demanar-nos assessorament personalitzat sense compromís.

Compartir notícia