Baixa laboral
Assegurances particulars

Baixa laboral

Les pòlisses d'incapacitat diària, o també anomenades de baixa laboral, cobreixen la incapacitat total temporal per al desenvolupament de l'activitat professional com a conseqüència d'una malaltia i / o accident
  1. Tarificació
  2. Modalitat
  3. Assegurat
  4. Pagament
  5. Certificat

Calculi el seu pressupost

(*) Entenent per malaltia greu: càncer, cardiorespiratoria, neurològica, psiquiàtrica, renal, hematològica, diabetis, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus, fibromialgia, fatiga crònica, obesitat mòrbida, apnea del son, colitis ulcerosa, malaltia de Crohn*

Has trobat el que cerques? Et truquem

Assegurances de Baixa Temporal o Incapacitat Temporal

 Es tracta d'una eina imprescindible de la qual ha de disposar tot professional autònom o liberal, per pal·liar els efectes negatius d'un període de baixa, ja que les prestacions de la seguretat social són molt limitades, i en molts casos, no arriben a cobrir les despeses del professional liberal o autònom.

Preguntes freqüents

Què cobreix l'assegurança de baixa laboral?

L'assegurança de baixa laboral cobreix el capital diari que s’hagi establert, en funció dels nostres ingressos, pel total dies en què ens trobem en situació de baixa laboral.

Per què contractar una assegurança de baixa laboral?

En cas de ser professional liberal o autònom és important comptar amb una assegurança d'incapacitat temporal o també anomenat de baixa laboral, ja que la prestació rebuda del sistema públic és insuficient.

A no ser que el patrimoni personal de l'autònom o professional liberal pugui suplir els mesos sense facturar de l'autònom o liberal es recomana disposar d'una assegurança privada per garantir els ingressos del professional liberal o autònom en cas de baixa laboral que li impedeixi desenvolupar la seva activitat professional i conseqüentment facturar.

Quina diferència hi ha entre una assegurança de baixa sense baremar i un altre baremat?

  • Sense baremar: s'indemnitzarà els dies que duri el procés d'incapacitat temporal establert per un metge.
  • Baremada: En el contracte es fan constar, per endavant, els dies d'indemnització que per a cada patologia es pagaran, sense importar el temps de recuperació de l'assegurat, aquests barems són establerts per les companyies basades en la mitjana de durada del procés de recuperació sense complicacions.

Puc seguir treballant estant de baixa laboral de cara a l'asseguradora?

Fora que el condicionat digui el contrari, no es pot seguir treballant en cas d'estar en un procés de baixa laboral amb l'asseguradora, i és motiu de finalització de la prestació continuar exercint.

Un treballador per compte d'altre pot assegurar la baixa laboral?

Encara que les assegurances d'incapacitat laboral són freqüents per a autònoms i professionals liberals que veurien molt reduïts els seus ingressos en cas de baixa laboral per accident i / o malaltia, és possible que un assalariat pugui assegurar una quantitat en concepte de baixa laboral.

Per a això s'ha de justificar que els ingressos que rebrà estant de baixa no serien superiors als que rebria si estigués exercint. Podem assegurar la part de la nòmina que no ens cobreix la seguretat social o l'empresa, els plusos, el variable, o fins i tot, el personal que realitza guàrdies, l'import mitjà de les guàrdies que deixaria de percebre estant en situació d'incapacitat temporal.

Hi ha prestació per embaràs en les assegurances d'incapacitat temporal?

L'habitual en el mercat assegurador és que l'embaràs, al no ser una situació derivada de malaltia i / o accident, no tingui una prestació per incapacitat temporal per si, però és habitual que les pòlisses disposin, en el cas de dones , d'un premi de natalitat establint per endavant un determinat nombre de dies d'indemnització.

Contacte pressupost assegurances

Necessites ajuda? Et truquem

Deixa les teves dades i et contactarem