Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Definició de RC, responsabilitat civil professional

Com a norma general, els tècnics que exerciu com a tals, tant si treballeu com a lliberals o com si ho feu com assalariats, adquiriu, en funció de les intervencions que realitzeu, una sèrie de responsabilitats de tipus civil/o penal fixades per la legislació vigent.

Quan la intervenció professional és en l’execució d’obres s’adquireixen les responsabilitats civils/o penals derivades dels danys materials o personals que es produeixen durant el procés de construcció (obra viva), tant a la pròpia obra com a tercers. Aquesta responsabilitat l’adquireixen no només la direcció facultativa o el coordinador, sinó també els altres tècnics que es puguin trobar a l’obra, col·laboradors tècnics, assessors del promotor o del constructor, arquitecte, aparellador o caps d’obra, etc.

Els tècnics que fan els projectes o assumeixen la direcció facultativa de l’obra, a més de les responsabilitats derivades de l’obra viva (període d’execució), una vegada acabada l’edificació, contrauen la responsabilitat derivada de l’obra finalitzada (responsabilitat decennal) . Aquesta responsabilitat ha estat regulada per l’Art. 1591 del Codi Civil i per la LOE (responsabilitat triennal o decennal). Els períodes establerts s’allarguen a més, durant el temps en  què legalment es poden interposar les accions de reclamació ( 15 anys per a les obres no regides per la LOE i 2 anys per a les obres a les quals els  sigui d’aplicació la LOE.

D’altra banda, hi ha altres tipus d’actuacions professionals de les quals també es poden derivar responsabilitats professionals (taxacions, peritatges, informes, certificacions, col·laboracions tècniques, etc.).

Si es disposa de pòlissa amb Musaat, pots accedir amb les teves claus, a la web per comunicar les intervencions de Tarifa D. www.musaat.es

Assegurança RC aparellador

On som

Ampliar
Tancar
Ampliar
Tancar