Assegurances d'estalvis, pla de pensions i plans de previsió assegurats PPA

A ASP Correduría disposem de diverses assegurances d'estalvi, plans de previsió (PPA) i plans de pensions a mida de cada estalviador.

El nostre equip de professionals t'assessorarà sobre les millors alternatives disponibles a les companyies més solvents del mercat perquè els teus estalvis estiguin en les millors mans.

Assegurança d'estalvis 

Les assegurances d’estalvis són una fórmula relativament recent que promou la inversió i l’estalvi. En aquestes èpoques de crisi és molt important guardar part dels diners que guanyem per a imprevistos, invertir en alguna emprenedoria o per a la nostra jubilació.

Hi ha una àmplia oferta de productes d'estalvi, i entre un dels menys coneguts hi ha l'assegurança d'estalvis.

Però, què és una assegurança d'estalvi? És una assegurança que serveix per estalviar mitjançant una assegurança de vida. L'asseguradora es compromet a abonar a l'assegurat una quantitat de diners en una data establerta si el beneficiari és viu. Sent en realitat assegurances de vida-estalvi. I a més d'un instrument d'estalvi, és una assegurança amb cobertura en cas de mort.

Hi ha diversos tipus d’assegurances d’estalvi amb diferents perfils de risc i funcionament.

Estàs preparat per contractar un producte d'estalvi, i encara no decideixes quin és l'ideal per a tu? No et preocupis, nosaltres  t’ajudem a rendibilitzar els teus estalvis.

Assegurança de pla de pensions

Els plans de pensions estan especialment dissenyats per contribuir a una jubilació més que no pas digna.

Hi ha diferents plans de pensions disponibles per a cada tipus d’inversor d'acord amb les seves necessitats, n'hi ha alguns en què la inversió és en renda fixa, altres en renda variable i uns tercers en mixta. Aquestes possibiliten un estalvi a llarg termini amb vista a la jubilació en forma de capital o de rendes.

Les aportacions voluntàries s'inverteixen per aconseguir una rendibilitat de què es pugui beneficiar el pensionista, així com dels diners dipositats al llarg dels anys. Es garanteixen certes prestacions econòmiques en arribar a l'edat de jubilació, i són complementàries a la pensió estatal que percebem (a Espanya, la Seguretat Social).

Si esteu pensant en el vostre retir, segurament heu pensat a obrir un pla de pensions ja que és una excel·lent opció d'estalvi per a la jubilació.

Assegurança de plans de previsió assegurats (PPA)

Els plans de previsió assegurats (PPA) són assegurances específicament pensades i dissenyades per a l'estalvi de cara a la jubilació i com a tals ofereixen una garantia d'interès i es basen en tècniques actuarials.

És una assegurança d'estalvi i de previsió amb cobertures, prestacions, límits d'aportacions i tractament fiscal anàlegs als dels plans de pensions.

El venciment del PPA s'estableix en el moment en què l'assegurat arribi a l'edat de jubilació prevista, o abans, si es comunica alguna de les altres contingències cobertes per la pòlissa.

 Aleshores, la qüestió és: Quina és la diferència entre un pla de pensions i un PPA?

La diferència fonamental entre els PPA i els plans de pensions és que els plans de previsió assegurats (PPA) garanteixen un tipus d’interès per mitjà de l’entitat financera o asseguradora, mentre que els plans de pensions no ofereixen rendiments fixos, sinó que la seva rendibilitat depèn del comportament dels actius en què s'inverteix i de l'estratègia de la gestora.

Plans de pensions

On som

Ampliar
Ampliar
Nextgen MICT PRT