Assegurança triennal per a professionals de la construcció

L'assegurança triennal per als professionals de la construcció està associat a l'assegurança decennal de danys i permet eliminar la carència del primer any, aconseguint una cobertura de tres anys reals. És una garantia d'impermeabilitzacions, obra secundària i instal·lacions.

Què cobreix l'assegurança triennal?

L'assegurança triennal cobreix els danys materials que puguin ocórrer a l'edifici, generats a causa de vicis o defectes de materials en impermeabilitzacions, sigui en cobertes o façanes, obra secundària i altres instal·lacions.

Garanties bàsiques

Concretament, es cobreix en garanties bàsiques:

  • Costos de reparació dels elements danyats, que siguin originats per errors de projecte, defecte de materials o d’execució.
  • Despeses de reparació o restitució d'altres sectors de l'edifici, danyades per un sinistre.
  • Costos de reparació d'aquelles parts que siguin danyades intencionadament en la reparació dels danys que cobreix aquesta garantia.
  • Despeses de runa essencials per reparar els danys.

Garanties complementàries

Relacionat amb l'assegurança triennal, les companyies asseguradores ofereixen altres assegurances, amb altres garanties complementàries:

  • Garantia triennal d’habitabilitat: relacionada amb els requisits bàsics d’habitabilitat.
  • Assegurança de Rehabilitació Triennal: cobreix danys materials que puguin ocórrer a les rehabilitacions d'immobles.

A qui va dirigida l'assegurança triennal de construcció?

L'assegurança triennal de construcció va dirigida a constructors i promotors d'habitatges que vulguin atorgar-li un plus de qualitat i exclusivitat a les seves obres de construcció. En oferir una cobertura integral durant 3 anys per danys materials que puguin ocórrer a l'immoble, implica un valor afegit davant de la competència.

Com a l'assegurança decennal de danys, el promotor comptarà amb la intervenció de l'Organisme de Control Tècnic per prevenir danys i augmentar la qualitat de la construcció.

A quin tipus d'obres s'aplica?

Aquest tipus d'assegurança és ideal per a obres noves, ja que cobreix els danys que poden passar durant els primers 3 anys de vida de l'edificació. També és possible contractar una cobertura semblant en obres de rehabilitació.

Davant de qualsevol consulta que tinguis, contacta'ns i a ASP Correduría d’assegurançes estarem encantats d'informar-te sobre totes les cobertures d'aquesta assegurança, els seus requisits i et podrem ajudar a contractar l'assegurança més adequada a l'obra construïda.

Preguntes freqüents sobre l'assegurança triennal

Quin és el cost de l'assegurança triennal del promotor immobiliari?

El cost de l’assegurança triennal per al promotor immobiliari depèn de determinats factors de l’immoble a assegurar, si és una obra nova, reforma, ampliacions, etc, a més d’altres característiques de la construcció.

És obligatori contractar l'assegurança de rehabilitació triennal?

Aquesta assegurança no és obligatòria, però és recomanable ja que les estadístiques demostren que les reclamacions per qüestions d'humitat i obres secundàries solen ser més del 40% del total de reclams en habitatges, d'acord amb dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris.Assegurança triennal

On som

Ampliar
Ampliar